Filmproducent Basel Mawlawi ger en digitala grundkurs i samarbete mellan SENSUS och FilmCentrum Syd, tar upp grundkriterierna för att genomföra en fullständig ansökan till en filmfinansiär så som Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Film i Väst, SVT mfl. Deltagarna får en grundläggande kunskap för att kunna skapa en ansökan för sitt filmprojekt. Syftet är att du ska få hjälp att aktivera dig i ditt jobbsökande och få bra verktyg för att fortsätta efter kursens slut.

Kursen erbjuds dig utan kostnad och ges på engelska.

Kursen ges genom hemarbete på distans och via gemensamma möten via verktyget Zoom och startar vid full grupp. Preliminär uppstart är den 16 november 2020. Vi kontaktar deltagare 10 dagar i förväg med information kring kursstart.

ANMÄLAN OCH MER OM INNEHÅLL

Kursledare

Basel Mawlawi film producer

Basel Mawlawi är filmproducent och grundare av produktionsbolaget, Kinana Films. Kursen gästas av en rad gästföreläsare inom svensk filmindusti.

Målgrupp:

Filmare med ingen eller liten erfarenhet av att söka stöd från filmfinansiering. Som blivit eller riskerar att bli arbetslös på grund av pandemin och är 18-64 år gammal. Vi välkomnar team med rollerna så som manusförfattare, regissörer och producenter.

Grundläggande erfarenheter:

Excel eller liknande, minst ett genomfört filmprojekt med ett filmteam. Samtliga deltagare medverkar med ett eget filmprojekt (kortfilm, långfilm eller dokumentärfilm) och ska vid ansökan skicka in följande arbetsmaterial: Synopsis, project description, time schedule, budget, financing plan, distribution plan. OBS! Underlaget kommer inte bedömas vid ansökan utan endast användas som arbetsmaterial under kursen.

Efterfrågat arbetsmaterial skickas till: charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se

Språk:

Engelska

KONTAKTPERSON:

Charlotte Strömberg Eliasson

Charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se

0470-707304