OM FILMCENTRUM SYD

Centrumbildning

FilmCentrum Syd är en del av Centrumbildningarna på kulturområdet och ett distrikt inom Filmcentrum Riks, som har sitt kontor i Stockholm. Filmcentrum Riks är framförallt inriktat på distribution och pedagogisk verksamhet. Centrumbildningar inom kulturområdet är medlemsstyrda intresse-och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde.

FilmCentrum Syd

FilmCentrum Syd är ett regionalt kontor och mötesplats för filmarbetare i Skåne. Vi erbjuder medlemmarna produktionsstöd, verkar som ett resurscentrum med professionell teknik och handledning och stödjer årligen ett 60-tal kort- och dokumentärfilmer. Regionen har ett vitalt filmliv med många verksamma men i dagsläget är glappet mellan de semiprofessionella och branschen allt för stort. Tillsammans med det finansiella stöd som t.ex. Film i Skåne erbjuder vill vi ge optimala förutsättningar för regionens filmare och filmarbetare att utvecklas.

Förutom produktion är verksamheten inriktad på kompetensutveckling och arrangemang.
Vi erbjuder en mängd seminarier, workshops och kurser varje år med inbjudna föreläsare och gäster från både den svenska och internationella filmbranschen. Två gånger per år arrangerar vi FILMBAR – ett visningsfönster för skånsk kvalitativ kortfilm, tillsammans med Folkets Bio Malmö.

Till FilmCentrum Syds verksamhet hör också ARF – Film och Kultur för Mänskliga Rättigheter. ARF står för Antirasistiska Filmdagar och verkar för ökad tolerans och mot rasism och diskriminering genom film och samtal.

FilmCentrum Syd vill verka för att en mångfald av berättelser skall få komma fram och uppmuntrar därför experimenterande med filmmediet och att ge filmskapare utrymme för att utveckla sin egen röst. Vi värnar om filmen som konstart och står alltid på berättarens sida.
Vi vill också verka för att fungera som en mötesplats för den skånska filmbranschen.

Kontakt
Vill du veta mer om vår verksamhet eller komma förbi våra lokaler på Gamla Väster i Malmö? Kontakta oss