STIPENDIET

STIPENDIET från FilmCentrum Syd och Film i Skåne riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. Stipendiet består av en insats på 5000 SEK för en film som är max 15 minuter lång. De som blir beviljade vårt stipendium får dessutom ta del av vårt produktionsstöd där vi erbjuder produktionshandledning, teknikstöd (från FilmCentrum Syd och från Solid Entertainment (med kraftigt rabatterat pris)), klippkonsultation och lokaler. Vi beviljar upp till 10 stipendier per år.

Riktlinjer

Du söker som privatperson och behöver inte ha något produktionsbolag. Stödet ges enbart till produktioner med sökande som är bosatta och verksamma i Skåne. Vi är främst intresserade av projekt där inspelning inte påbörjats. Tidigare egna filmproduktioner är inte ett krav, men länka gärna till projekt om det finns. Stipendiet ges inte till skolprojekt och det är inte möjligt att söka under tiden du går en filmutbildning (även om du gör projektet utanför skoltid).

Pengarna får inte användas till att betala ut lön, utan ska användas till andra kostnader som är förknippade med produktionen av din film (ex. teknik, resor, scenografi e t c). Det är inte möjligt att söka Stipendiet för projektutveckling, utan enbart för produktion.

Obs! Du kan inte söka Stipendiet om du, med samma projekt, samtidigt söker kortfilms- eller dokumentärfilmsinsats från Film i Skåne.

Ansökan: Ansök till stipendiet

Deadlines för Stipendiet 2023: 5 mars och 8 oktober.

Konsulent & kontakt: Olle Bugge, olle@filmcentrumsyd.se 040 – 795 79 och Ludvig Rodman, ludvig@filmiskane.se, 0735 – 96 06 20

 

BEVILJADE PROJEKT våren 2022

SOM GENTLEMEN Fiktion av Jacob Borgfors Mészáros

BADKARET Fiktion av Olle Christiansen Meijer

SAGAN OM ÅBO – Dokumentär av Alexander Jemtrell

KRIG OCH FRED – Fiktion av Lena Pe Pålsson