Produktionsstöd

Vi stödjer i första hand

Genom projektutveckling, handledning, tekniskt stöd och lokaler vill vi verka för att det produceras oberoende film av hög kvalitet i Skåne. FilmCentrum Syd står alltid på filmarens sida, och det är filmarens vision som är vår prioritet – med speciellt fokus på filmen som konstart.

Vi arbetar med såväl erfarna som debuterande filmare och fungerar ofta som en länk dem emellan. Vi har en öppen attityd gentemot filmare och deras projekt och uppmuntrar till nytänkande och gränsöverskridande projekt. De filmare som vänder sig till oss ska ges möjligheter att testa och experimentera för att på det sättet utvecklas och bli bättre filmskapare. Vårt engagemang förutsätter samtidigt att filmaren förmår kommunicera sin vision till oss och är öppen för att diskutera och utveckla sitt projekt.

På FilmCentrum Syd har vi alltid som ambition att vara flera personer som tar del av och diskuterar de inkomna ansökningarna. Vi har inga deadlines för ansökningar, utan tar löpande beslut om produktionsstöd. Räkna med 2-4 veckor för FilmCentrum Syd att sätta sig in i projektet och ta beslut. Innan beslut fattas bokar vi alltid in ett möte för att träffa filmaren och diskutera projektet, samt vår eventuella insats i projektet.

Vid beviljande av stöd upprättas alltid ett Produktionsstödsavtal mellan FilmCentrum Syd och filmaren, där också värdet av FilmCentrum Syds insats i produktionen anges.

Vi erbjuder följande stödformer:

Manus- och projektutveckling
Vi träffas och hjälper dig med att utveckla din idé, ditt manus eller din projektbeskrivning – och finns sedan som bollplank under hela produktionen.

Produktionshandledning
Vi hjälper dig, ger dig tips och förmedlar kontakter för att underlätta för dig i ditt arbete med allt från finansiering till produktion och distribution.

Teknikstöd
Vi erbjuder inspelningsteknik (kamera-, ljud- och ljuspaket samt diverse kringutrustning) och redigeringsstationer (Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio 17 samt Final Cut Pro 7 och X). Vänligen observera att vi tar ut en mindre hyra för viss teknik även vid beviljat stöd (gäller för Sony FS7, Sony A7s och Atomos Shogun).

För en övergripande förteckning över vår utrustning klicka här.

FilmCentrum Syd samarbetar numera med Solid Entertainment. Detta innebär att vi kan erbjuda ett noga utvalt sortiment av teknik till ett rabatterat pris till de projekt som vi beviljat stöd. För en övergripande förteckning över Solid Entertainments utrustning klicka här.

För att hyra från Solid Entertainment, kontakta equipment@solidentertainment.se.

För att kontrollera tillgänglighet av FCS inspelningsteknik klicka här.

För att kontrollera tillgänglighet (klippstationer, produktionskontor och samlingsrum) klicka här.

För FCS prislista klicka här.

För att boka inspelnings- och redigeringsteknik, kontakta marcus@filmcentrumsyd.se

Klippkonsultation
Vi ger feedback på din film under klipprocessen.

Lokaler
Vi erbjuder följande lokaler:

  • Produktionskontor – för att arbeta med din/er produktion, framförallt under förproduktionsfasen (tre arbetsplatser samt whiteboardtavlor).
  • Mötesrum – för produktionsmöten m m.
  • Samlingsrum – för castings, repetitioner eller mindre visningar/work-in-progress.

För att boka lokaler, kontakta johan@filmcentrumsyd.se eller marcus@filmcentrumsyd.se

Nedan följer riktlinjer för vad en ansökan bör eller kan innehålla (* = obligatoriskt):

*CV – för den ansökande och eventuella andra nyckelpersoner i projektet.
*Pitch – filmens essens i några få slagkraftiga meningar.
*Projektbeskrivning – hur har projektet blivit till och hur vill du gå vidare för att realisera det?
*Synopsis – sammanfattning av historien och beskrivning av filmens tema.

*Manus, bildspråk & ljud – hur vill du arbeta med dessa?

*Vad söker ni från FilmCentrum Syd? – t ex: Teknikstöd (vilken teknik från oss önskar du använda)? Projektutveckling? Lokaler?
*Produktionsplan – tidsperiod för förproduktion, inspelning och efterproduktion.

Övrigt:

Moodboard
Storyboard
Stillbilder
Tidigare filmer

Produktionsstödansvarig är Johan Simonsson. Allmänna frågor skickar du till ansokan@filmcentrumsyd.se

För att ansöka om vårt Produktionsstöd måste du vara eller bli medlem i FilmCentrum Syd.

Färdigställd film

När filmen är färdigställd ber vi dig att fylla i vårt Färdigställningsformulär samt bifoga stillbilder ur filmen. Vi vill även ha en kopia av den färdiga filmen, som du kan skicka till ansokan@filmcentrumsyd.se via FileMail (max 50GB).

Finansiellt stöd

Förutom Stipendiet (som du kan läsa mer om här) stödjer vi inte filmer finansiellt, utan hänvisar då till exempelvis till Film i Skåne. Däremot går det bra att få stöd från oss och därefter söka om finansiering från annat håll.
Insatser från Film i Skåne (inkl. Stipendiet) Stöd från BoostHbg