ReFrame Sessions fortsätter med en case study i hur det är att producera långfilm under pågående pandemi!

 

Vi får möta producent Sofie Palage som producerade Josephine Bornebuschs “Orca”. En film om distansrelationer
under pandemin som gick från idé till premiär på 7 månader förra året. Hur gick den kreativa och produktionsmässiga
processen till? Vilka begränsningar fanns från början och vilka uppstod längs vägen? Vad fanns det för för- och nackdelar
med en så snabb process, och vad kan vi andra lära oss av den?
Sofie kommer att dela med sig av sin process och svara på era frågor, så vi rekommenderar varmt att ni som deltar ser filmen före
samtalet så att alla får mesta möjliga ut av det. Filmen kan ses på Viaplay.
Sofie Palage är producent på Warner Bros. i Stockholm och är just nu i produktion med det musikfyllda relationsdramat ”Harmonica”
i regi av Josephine Bornebusch. Sofie har tidigare producerat bland annat Bornebuschs romantiska serie ”Älska mig” och långfilmen
“Trädgårdsgatan” i regi av Olof Spaak. Sofie började som frilans inom produktionsledning för film och tv-drama 2008 och har sedan
dess arbetat med allt från krimserier till arthouse-filmer. Sofie har läst filmvetenskap vid Lunds Universitet och är utexaminerad
filmproducent från Producentutbildningen vid Forum Ystad.
Moderator: Elin Kamlert, OFF
Datum & tid: Tisdagen 16 mars kl. 14.00-15.30 på Zoom
ANMÄLAN: Senast 15 mars till anna@filmcentrumsyd.se

Zoomlänk skickas till din mailadress på morgonen den 16 mars.

—-
ReFrame Sessions är en serie fortbildnings- och nätverksträffar online i syfte att möta filmbranschens behov
under pandemin i regi av Filmcentrum Syd och OFF (Oberoende Filmares Förbund).