Nu är det dags att ansöka om Film i Skånes och FilmCentrum Syds stipendium! Insatsen riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. 

Stipendiet består av 5 000 SEK samt produktionsstöd från FilmCentrum Syd. Vi beviljar upp till 10 stipendier per år.

Läs mer och ansök>>

Nästa deadline: 5 mars 2023