Nu är det dags att ansöka om Film i Skåne och FilmCentrum Syds stipendium! Insatsen riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. 

Stipendiet består av 5 000 SEK samt produktionsstöd från FilmCentrum Syd. 

Vem kan söka?

Du söker som privatperson och behöver inte ha något produktionsbolag. Stödet ges enbart till produktioner med sökande som är bosatta och verksamma i Skåne. Vi är främst intresserade av projekt där inspelning inte påbörjats. Tidigare egna filmproduktioner är inte ett krav, men länka gärna till projekt om det finns.

Vem kan inte söka?

Stipendiet ges inte till skolprojekt och det är inte möjligt att söka under tiden du går en filmutbildning (även om du gör projektet utanför skoltid). Du kan inte söka för musikvideoprojekt eller reklamfilm. Du kan inte söka Stipendiet om du, med samma projekt, samtidigt söker kortfilms- eller dokumentärfilmsinsats från Film i Skåne.

Riktlinjer

Pengarna får inte användas till att betala ut lön, utan ska användas till andra kostnader som är förknippade med produktionen av din film (ex. teknik, resor, scenografi e t c). Det är inte möjligt att söka Stipendiet för projektutveckling, utan enbart för produktion.

Läs mer och ansök>>

Nästa deadline: 3 mars 2024