FILM CONNECT SWEDEN-GAMBIA är ett filmskole-projekt som bygger broar mellan svensk och gambisk filmkultur. Projektet syftar till att främja kulturellt och kunskapsmässigt utbyte genom att sammanföra svenska filmexperter med unga filmstudenter i Gambia, Västafrika.

Projektet strävar efter att utveckla deltagarnas filmkompetens genom workshops, lektioner och samarbetsprojekt. Målet är att stärka kreativa band mellan Sverige och Gambia samt bidra till utvecklingen av filmskapande i Gambia. Genom att ge deltagarna verktyg och kunskap att berätta sina unika historier, bidrar projektet till en rikare och mer mångfacetterad filmvärld.

Projektet har genomfört två workshops hitintills där två kortfilmer producerades med filmskoleeleverna. Projektet har fått finansiering av Region Skåne för 2024 och söker kontinuerligt finansiering för kommande workshops och resor. Projektet står för alla rese-, mat- och boendekostnader samt eventuell teknik som behövs. Deltagande filmskolelärare får en symbolisk ersättning för sitt arbete, men den verkliga belöningen ligger i den kulturella upplevelsen och möjligheten att bidra till filmskapandets utveckling i Gambia.

Vi söker nu engagerade och kunniga filmskapare som vill vara med och utbilda framtidens filmskapare i Gambia. Detta är en unik möjlighet att dela din expertis och samtidigt lära av en ny kultur. Ansök nu för att eventuellt bli en del av detta inspirerande projekt och hjälp oss bygga en starkare global filmgemenskap.

Ansökning sker via formuläret länkat längst ner och måste vara oss tillhanda senast den 30 juni

Villkor för ansökan:

  • Sökande bör ha minst 5 års erfarenhet inom filmproduktion, regi, manusförfattande, redigering, cinematografi eller liknande områden.
  • Erfarenhet av att undervisa eller handleda inom film eller andra kreativa områden är meriterande.
  • Goda kunskaper i engelska krävs, både muntligt och skriftligt.
  • Förmåga att arbeta i en ny kulturell kontext och anpassa sig till lokala förhållanden.
  • Sökande måste vara tillgängliga för att resa och bo i Gambia under 8-14 dagar. När resorna sker anpassas och planeras utifrån deltagarnas bästa.
  • Sökande bör vara i god hälsa.

Ansök via formuläret senast den 30 juni: https://forms.gle/jMQqwHBD1i8HcgLLA

För mer information, vänligen kontakta oss på:
https://www.filmswedengambia.com/