STYRELSEN

2019

VERKSAMHETSÅRET

VALBEREDNINGEN

Anna Lönn Franko (Ordförande)
Magnus Rutberg (Vice Ordförande)
Fredric Ollerstam (Kassör)

Maria Stoianova (Ledamot)
Ida Åkesson Hansson (Ledamot)
Erica Elfström (Ledamot)

Martin Lang (Suppleant)
Nina Waldeborn (Suppleant)
Gabriel Flores Jair (Suppleant)
Maicej Kalymon (Suppleant)
Anna Nevander (Suppleant)

Kontakta styrelsen: styrelsen@filmcentrumsyd.se

Paula Bustos Castro

Mikel Moureta Holme

Kim Sundbäck

Kontakta valberedningen: valberedningen@filmcentrumsyd.se