STYRELSEN

2023

VERKSAMHETSÅRET

VALBEREDNINGEN

Josepha Wessels (Ordförande )

Ledamöter:
Talat Bhat
Filson Ali
Åse Lyttkens Meyer
Carl Johan Folkesson Karlidag
Andrés Diaz Garcia

Suppleanter:
Maria Stoianova
Ida Åkesson

Kontakta styrelsen:
styrelsen@filmcentrumsyd.se

Maria Petterson
Johan Ågren
Charlotte Strömberg Eliasson
Fredric Ollerstam

Kontakta valberedningen: valberedningen@filmcentrumsyd.se