STYRELSEN

2020

VERKSAMHETSÅRET

VALBEREDNINGEN

Fredric Ollerstam (Ordförande)
Anna Nevander (Vice Ordförande)
Talat Butt
Andrés Diaz García
Johan Fredborn Larsson
Anna Lönn Franko
Dusan Marinkovic

Julián Quevedo
Petra Rundqvist
Maria Stoianova

Philip Wachtmeister da Silva
Ida Åkesson

Kontakta styrelsen:
fredric@filmcentrumsyd.se
anna.nevander@filmcentrumsyd.se

Gabriella Cederström

Anna Johansson

Anton Stenlund

Kontakta valberedningen: valberedningen@filmcentrumsyd.se