VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen presenterar FilmCentrum Syds förening, verksamhet, målgrupper, publikarbete och marknadsföring, organisation och personal samt lokaler och utrustning.